Programa
d'examens Dan

L'Associació

El mestre

Kitaura

On practicar

Aikido

Events

Articles

d'interés

Llibres

recomanats

LLIBRES QUE RECOMANEM PER CONSIDERAR QUE PODEN RESULTAR ÚTILS

PER ENTENDRE L'AIKIDO EN PARTICULAR I EL BUDO JAPONÈS EN GENERAL:

 

Títol: ESCRITOS SOBRE LAS CINCO RUEDAS (GORIN-NO-SHO)

Autor: Miyamoto Musashi

Observació: També publicat en castellà amb el títol:

EL LIBRO DE LOS CINCO ANILLOS

 

Títol: LA ESPADA Y EL CRISANTEMO

Autor: Ruth Benedict

 

Títol: BUSHIDO, EL CAMINO DEL GUERRERO

Autor: Inazo Nitobe

 

Títol: BUDO, LAS ENSEÑANZAS DEL FUNDADOR DEL AIKIDO

Autor: Morihei Ueshiba

 

Títol: AIKIDO, LA PRACTICA

Autor: Kisshamaru Ueshiba

 

Títol: EL ESPÍRITU DEL AIKIDO

Autor: Kisshamaru Ueshiba

 

Títol: ENTRENAMIENTO DEL BUDO EN EL AIKIDO

Autor: Morihei Ueshiba

 

Títol: LA PLENITUD DEL VACÍO

Autor: Yasunari Kitaura

 

 

 

LLIBRES QUE RECOMANEM PER PROFUNDITZAR EN L'AIKIDO:

 

La única manera de COMENÇAR a profunditzar en Aikido és practicar durant dècades de forma seria,

i només llavors, potser ens podrem atrevir a dir: "Crec que començo a entendre alguna cosa".